สรุปข้อมูลวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ

รายการอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ จ.แม่ฮ่องสอน

อ.เมือง 1 อ.ขุนยวม 1 อ.ปาย 1 อ.แม่สะเรียง 2 อ.แม่ลาน้อย 1 อ.สบเมย 1

© กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่